hip-hop 欣宜其實鬼妹仔如佢擺o的歌上網比人 download 都好正常o者~

有興趣試聽可 click
http://www.soundclick.com/bands/pagemusic.cfm?bandID=284911

(soundclick 要 register 的)

download o左 3首o黎聽~ 都真係幾好喎~《Adrenaline》甚至係有o的 Britney Spears feel 添呀o下~

────────────────────────

欣 宜 擺 歌 上 網 晒 料   華 納 吼 實 出 碟 在 望


沈 殿 霞 愛 女 鄭 欣 宜 早 前 扮 白 雪 公 主 演 出 , 結 果 惹 來 網 友 惡 意 抨 擊 。 不 過 欣 宜 對 自 己 的 歌 唱 才 華 仍 信 心 十 足 , 更 將 自 己 灌 錄 的 新 歌 放 在 網 上 任 人 免 費 下 載 試 聽 , 以 實 力 反 擊 惡 意 抨 擊 她 的 網 友 。 而 音 樂 人 側 田 、 資 深 DJ 周 國 豐 及 華 納 董 事 總 經 理 陳 志 光 聽 過 欣 宜 的 作 品 後 , 均 讚 不 絕 口 , 陳 志 光 更 聲 言 有 意 簽 她 當 歌 手 。


從 小 已 對 唱 歌 跳 舞 有 濃 厚 興 趣 的 欣 宜 , 繼 早 前 為 張 玉 珊 修 身 堂 唱 廣 告 歌 《 起 飛 》 後 , 近 日 又 以 JCi 之 名 與 男 友 林 寶 麟 Terence 合 作 組 成 Teemuhae&JCi , 當 中 Teemuhae 是 林 寶 麟 的 化 名 , JCi 則 為 欣 宜 英 文 名 Joyce Cheng 簡 寫 。 近 日 欣 宜 在 網 上 發 表 二 人 創 作 的 《 Adrenaline 》 、 《 Aint Coming Back 》 和 《 Irresistible 2005 》 , 三 首 分 具 hip hop 及 R&B 風 格 的 歌 均 由 欣 宜 主 唱 、 林 寶 麟 作 曲 、 演 奏 及 rap 。

側 田 欣 賞 「 應 返 港 發 展 」
在 歌 手 自 我 介 紹 一 欄 中 , 欣 宜 放 了 一 張 自 己 的 超 低 胸 照 片 , 並 自 稱 是 hip hop 及 R&B 歌 手 , 又 指 Teemuhae 對 其 音 樂 影 響 最 深 遠 , 而 Destiny's Child 、 瑪 麗 嘉 兒 ( Mariah Carey ) 和 David Tao ( 陶 吉吉 ) 同 樣 對 她 的 音 樂 路 向 有 一 定 影 響 。
對 於 欣 宜 將 自 己 演 唱 的 歌 曲 放 上 網 任 人 下 載 , 其 父 鄭 少 秋 昨 日 在 電 話 中 說 : 「 我 唔 知 喎。 」 而 他 試 聽 歌 曲 後 即 說 : 「 旋 律 好 輕 快 , 音 域 好 廣 , 欣 宜 咬 字 都 好 清 晰 。 佢 唱 中 英 文 歌 都 好 聽 , 遺 傳 o左 我 o既 音 樂 細 胞 。 」 問 秋 官 可 贊 成 欣 宜 做 網 絡 歌 手 , 他 說 : 「 佢 做 乜 我 都 會 支 持 佢 , 最 緊 要 佢 開 心 , 呢 o的 o野 又 冇 害 人 , 等 我 得 閒 都 下 載 聽 o下。 」

記 者 昨 日 邀 請 了 本 港 多 位 音 樂 人 試 聽 欣 宜 的 新 歌 , 眾 人 不 約 而 同 大 讚 欣 宜 唱 功 不 俗 。 曾 擔 任 唱 片 監 製 及 作 曲 人 的 熱 爆 新 人 側 田 , 昨 日 聽 過 欣 宜 所 唱 的 三 首 歌 後 , 大 讚 欣 宜 有 才 華 , 他 說 : 「 如 果 一 百 分 為 滿 分 , 我 就 畀 八 十 五 分 , 個 幕 後 製 作 做 得 好 好 , 好 有 才 華 , 欣 宜 唱 得 都 好 好 , 歌 好 西 化 , 咬 字 又 好 正 宗 , 好 有 地 道 感 覺 , 好 有 靈 魂 。 唯 一 我 覺 得 係 唱 腔 『 惹 火 』 ( wild ) 味 道 重 未 夠 , 如 果 再 爆 一 爆 就 更 加 好 。 我 覺 得 佢 應 該 返 香 港 發 展 , 我 好 想 聽 佢 唱 廣 東 歌 。 」
而 現 職 華 納 董 事 總 經 理 的 陳 志 光 在 電 話 中 說 : 「 佢 把 聲 幾 有 質 感 , 聲 底 、 音 準 唔 錯 , 但 太 掛 住 咬 字 而 影 響 到 唱 歌 feeling , 演 繹 感 情 唔 係 控 制 得 特 別 好 , 佢 可 以 再 去 得 盡 , 暫 時 都 未 有 性 格 出 到 , 但 有 空 間 進 步 。 以 普 通 女 仔 講 , 十 分 滿 分 話 佢 有 八 分 , 唔 錯 , 因 為 唔 知 有 幾 多 音 效 , 唔 知 後 期 做 幾 多 , 如 果 佢 係 唱 live 話 , 有 十 分 。 」

高 層 滿 意 「 我 都 好 有 興 趣 簽 」
陳 志 光 又 說 : 「 佢 live 表 演 都 有 咁 好 話 , 我 都 好 有 興 趣 簽 呀 , 佢 有 角 度 都 幾 靚 , 佢 爹 媽 咪 做 呢 行 , 令 佢 天 生 有 表 演 慾 , 佢 企 出 已 經 好 有 自 信 。 」
而 港 台 DJ 周 國 豐 說 : 「 三 首 都 係 hip hop , 可 能 欣 宜 從 小 外 國 長 大 , 受 到 西 方 音 樂 影 響 , 佢 o既 節 奏 感 幾 好 。 以 新 人 o黎 講 , 佢 已 經 up to standard , 唔 會 令 人 覺 得 佢 玩 玩 。 」
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates